Aptech Iboard News

Banner
:: FAT 3
Last Update: Thursday, 16 October 2014 18:08 By: Nguyễn Văn Đức

FAT3 Cập Nhật Lịch Học và Lịch Thi 16/10/2014

Học viên chú ý giải nén file .rar xem nội dung lịch học trong từng file có tên tương ứng với lớp học của mình. Lịch thi bố trí theo từng sheet tương ứng với học kỳ. Riêng lịch thi ASM(thực hành) lần 2 sẽ dán thông báo trên bảng tin giáo vụ trước ngày thi 10 ngày. Download lịch tại đây.

 

Phòng Giáo Vụ FAT3

Older:
:: FAT 5
Last Update: Thursday, 02 February 2012 09:41 By: Phụng Lê Văn

Schedules-FAT5

Older:
:: ICT News
Last Update: Sunday, 14 March 2021 22:43 By: FAI News

Hướng dẫn đăng nhập Ebook Skillking - Jetking:

1. FPT Skillking

2. FPT Jetking

Hướng dẫn đăng nhập Ebook Aptech - Arena:

1.Đăng nhập

2.Download

Older:
You are here: Home