Aptech Iboard News

Banner
Đã hoàn tất cập nhật CMS - Vui lòng làm theo hướng dẫn truy cập CMS giao diện mới

Last Update: Monday, 12 December 2011 15:44 By: Administrator

HƯỚNG DẪN

Khi vào trang chủ CMS sẽ có giao diện như sau: 
 
 
- Để xem Courses Elearning bạn login ở menu Course Login hoặc  click vào Courses ở Menu bên phải để chuyển sang Elearning
- Để trở về giao diện thông báo nhấn vào “Home” tại Menu bên phải Elearning“
Phòng Công Nghệ 
 
Older Post:
 
You are here: Home ICT Thông báo Đã hoàn tất cập nhật CMS - Vui lòng làm theo hướng dẫn truy cập CMS giao diện mới