Aptech Iboard News

Banner
THÔNG BÁO (V/v đóng học phí tháng 9 - FAT2)

Last Update: Friday, 24 August 2012 08:35 By: Phụng Lê Văn

Trung tâm FPT Aptech 2 HCM xin trân trọng thông báo về việc đóng học phí của các sinh viên có tên trong danh sách dưới đây:  

Danh sách sinh viên

Nếu quá thời hạn trên, Sinh viên sẽ bị thôi học theo QĐ số 10/2008/QĐTH của Viện và đóng phí nhập học lại sau khi bị thôi học theo QĐ tài chính Sinh viên số 620/QĐ-ĐHFPT của Trường ĐH FPT.

TT FAT2

Older Post:
 
You are here: Home FAT 2 Công Tác Sinh Viên THÔNG BÁO (V/v đóng học phí tháng 9 - FAT2)