Aptech Iboard News

Banner
SEMINAR - NÂNG CAO KIẾN THỨC C

Last Update: Wednesday, 05 September 2012 17:19 By: Phụng Lê Văn

SEMINAR - NÂNG CAO KIẾN THỨC C

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

SEMINAR ĐỊNH KỲ CHO SINH VIÊN APTECH

NÂNG CAO KIẾN THỨC C

I. MỤC ĐÍCH

Nhằm mục đích giúp các bạn sinh viên đang theo học tại các TT Aptech có cái nhìn tổng quát tầm quan trọng của việc học CNTT và hỗ trợ các bạn sinh viên hiểu rõ và ứng dụng nhanh công nghệ hiện nay, giúp các bạn làm quen với các ứng dụng trên C. Chúng tôi cùng với những người có chuyên môn trong lĩnh vực CNTT mong muốn đem lại và làm hài lòng cho các bạn sinh viên những kiến thức và sự khám phá thú vị về công nghệ tiên tiến hàng đầu hiện nay.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

  • Thời gian :  Vào lúc 14h – 17h  Thứ 5, Ngày 13/09/2012 (Thứ 5 ngày 27/09/2012 Fat 2) và (Thứ 3 ngày 18/09/2012 Fat 3)
  • Địa điểm: FPT Aptech 1, số 7, Nam Quốc Cang, Q1

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

  • Đối tượng chính: Sinh viên đang theo học tại trung tâm FPT Aptech 1
  • Khách mời: Thầy QuangHD
  • Số lượng:  30 sinh viên

VI. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

STT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Phụ trách

1

-Giới thiệu về Mảng và tổ chức mảng trong ngôn ngữ C→ Cài đặt trên C

-Thuật toán sắp xếp trên C

 

14h-15h

 

Số 7, Nam Quốc Cang, Q1

 

QuangHD

2

Phương pháp chọn trực tiếp, đổi chổ trực tiếp và phương pháp nổi bọt

15h-15h30

Số 7, Nam Quốc Cang, Q1

 

QuangHD

3

Giải lao

15h30-15h45

Số 7, Nam Quốc Cang, Q1

CTSV TT

4

Sắp xếp dựa trên phân hoạch – Quick Sort

15h45-16h15

Số 7, Nam Quốc Cang, Q1

 

QuangHD

5

Phương pháp trộn trực tiếp – Merge Sort

16h15-16h45

Số 7, Nam Quốc Cang, Q1

 

QuangHD

6

Giới thiệu về danh sách liên kết (dự kiến nếu còn thời gian).

Xử lý chuỗi.

 

 

Số 7, Nam Quốc Cang, Q1

 

 

QuangHD

7

KẾT THÚC

17h

 

Số 7, Nam Quốc Cang, Q1

 

QuangHD 

 

 

Older Post:
 
You are here: Home