Aptech Iboard News

Banner
FPT Arena ưu đãi giảm 50% Phí học lại môn

Last Update: Wednesday, 14 November 2012 14:55 By: Hải Mai Sơn

FPT Arena ưu đãi giảm 50%

Phí học lại môn

Mục đích:

-      Thúc đẩy sinh viên đăng ký học lại môn sớm

-      Giải quyết tình trạng sinh viên nợ môn nhiều nhưng chưa đăng ký học lại.

-      Giúp sinh viên sớm hoàn tất chương trình học tại FPT Arena.

 

Đối tượng:

-      Dành cho sinh viên FPT Arena đăng ký học lại môn.

         

Thời gian ưu đãi:

-      Từ ngày 15/11/2012 đến 30/11/2012

Số tiền ưu đãi:giảm 50% học phí (tùy thuộc môn sinh viên đăng ký)

Đơn vị áp dụng:

Các trung tâm đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện FPT Arena HCM

 

Quy định:

Sinh viên đọc kỹ những quy định và cam kết sau trước khi đăng ký:

 

-          Không giới hạn số lượng môn đăng ký học lại của sinh viên

-          Nếu số lượng sinh viên đăng ký cùng một môn nhiều, trường sẽ mở lớp mới (20 sinh viên / lớp)

-          Nếu sinh viên đăng ký môn mà chưa có lớp phải ký cam kết:

Sinh viên đăng ký học lại môn phải tuân theo sự sắp xếp lớp của Bộ phận Giáo vụ

Bp giáo vụ sắp xếp lớp nào thì sinh viên phải học lớp đó.

Sinh viên được sắp xếp lớp không trùng giờ học với các môn khác sinh viên đang theo học

Nếu sinh viên đã đăng ký môn và được Bp giáo vụ sắp xếp lớp nhưng sinh viên không học và đòi chuyển lớp khác thì phải đóng 50% học phí được giảm còn lại.

Older Post:
 
You are here: Home