Aptech Iboard News

Banner
Thời Khóa Biểu FAT3(Cập Nhật Ngày 15/3/2013)

Last Update: Friday, 15 March 2013 14:35 By: vietnq

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU TT FAT3

Trung Tâm FAT3 thông báo thời khóa biểu mới cập nhật ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương và ngày lễ 30/4-1/5, các bạn học viên chú ý lịch học

*  Năm 1:

            F3-10-1207-T0

            F3-10-1208-S1

            F3-11-1209-S1

            F3-11-1210-T0

            F3-11-1212-S1

*  Năm 2:

            F3-10-1109-S0

            F3-10-1110-S0

            F3-10-1112-T0

            F3-10-1203-T0

                                                                                                                                                                                     TT FAT3

 

Older Post:
 
You are here: Home FAT 3 Giáo Vụ Thời Khóa Biểu FAT3(Cập Nhật Ngày 15/3/2013)