Aptech Iboard News

Banner
Thời Khòa Biểu FAT3 Bổ Sung Môn WINDOWS7 Cho Các Lớp I11

Last Update: Tuesday, 02 April 2013 11:06 By: vietnq

Thời Khòa Biểu FAT3 Bổ Sung Môn WINDOWS7 Cho Các Lớp I11

TT FAT3 Thông Báo Lịch Học Mới Của Các Lớp Chương Trình I11 Có Bổ Sung Môn WINDOWS7

  1. F3-10-1208-S1
  2. F3-11-1209-S1
  3. F3-11-1210-T0
  4. F3-11-1212-S1
  5. F3-11-1303-S1

Giáo Vụ FAT3               

 

Older Post:
 
You are here: Home FAT 3 Giáo Vụ Thời Khòa Biểu FAT3 Bổ Sung Môn WINDOWS7 Cho Các Lớp I11