Aptech Iboard News

Banner
FAT3 Thông Báo Lịch Thi Cập Nhật Tháng 11-2013

Last Update: Tuesday, 26 November 2013 12:55 By: Nguyễn Văn Đức

FAT3 Thông Báo Lịch Thi Cập Nhật Tháng 11-2013

                    Các học viên chú ý theo dõi lịch thi của mình để dự thi đúng ngày. Riêng lịch thi ASM(thực hành) lần 2 sẽ được thông báo ngày thi cụ thể trên bảng tin của giáo vụ trước ngày thi 10 ngày. Download tại đây.

                                                   Giáo Vụ FAT3

Older Post:
 
You are here: Home FAT 3 Giáo Vụ FAT3 Thông Báo Lịch Thi Cập Nhật Tháng 11-2013