Aptech Iboard News

Banner
NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG CỦA FUJINET

Last Update: Thursday, 12 December 2013 09:42 By: FAI IT HCM

 

  NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG CỦA FUJINET

VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN FPT-APTECH

Thời gian: 9h – 11h30 Thứ 4, ngày 18/12/2013

Địa điểm: 590 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp. HCM (FPT Aptech 2)

1.       Giới thiệu về công ty Fujinet

a.       Người trình bày: Mr. Phạm Nguyễn Mạnh

b.       Chức vụ: Department Manager, Giám đốc Fujinet Training Center.

c.       Thành phần tham gia: Tất cả các sinh viên sắp và đã tốt nghiệp.

d.       Outline nội dung:

i.      Tổng quan về công ty

ii.      Lĩnh vực hoạt động

iii.      Các hoạt động đào tạo, quản lý chất lượng và quản lý bảo mật

iv.      Hỏi đáp về phần trình bày

2.       Giới thiệu về khóa Huấn luyện kỹ năng Lập trình Offshore

a.       Người trình bày: Mr. Đinh Bảo Tuyên

b.       Chức vụ: Team Leader, Phó Giám đốc Fujinet Training Center.

c.       Thành phần tham gia: Tất cả các sinh viên sắp và đã tốt nghiệp.

d.       Outline nội dung:

           i.      Khái quát một số điểm trong tình hình nhân lực Công nghệ thông tin tại Việt Nam và trên thế giới.

ii.      Giới thiệu chi tiết chương trình Huấn luyện kỹ năng lập trình Offshore và các lợi ích.

iii.      Một số hình ảnh của các khóa Huấn luyện.

iv.      Hỏi đáp về phần trình bày.

3.       Các kỹ năng cần thiết khi xin thực tập và việc làm

a.       Người trình bày: Mr. Đinh Bảo Tuyên

b.       Chức vụ: Team Leader, Phó Giám đốc Fujinet Training Center.

c.       Thành phần tham gia: Tất cả các sinh viên sắp và đã tốt nghiệp.

d.       Outline nội dung:

i.      Kỹ năng sinh viên cần chuẩn bị trước khi ra trường.

ii.      Một số cách tìm việc hiệu quả.

iii.      Những điểm lưu ý khi đi xin việc.

iv.      Hỏi đáp về phần trình bày.

Đăng ký: Phòng CTSV:

                           FAT 2: Mr Phong 08-3993. 49. 33

                           FAT 3: Mr Khương 08-351. 66. 884

                           Đăng ký đến 17/12/2013                                                                                                              Phòng CTSV

Older Post:
 
You are here: Home FAT 2 Công Tác Sinh Viên NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG CỦA FUJINET