Aptech Iboard News

Banner
Lịch Thi FAT3 Cập Nhật Ngày 24-03-2014

Last Update: Monday, 24 March 2014 15:25 By: Nguyễn Văn Đức

FAT3 Thông Báo Lịch Thi Tất Cả Các Lớp Cập Nhật Ngày 24-03-2014

            Học Viên Chú ý Download File .rar về giải nén ra file Excel rồi mở từng Sheet để xem lịch thi ứng với từng lớp theo học kỳ và chương trình học của mình. Lịch thi thực hành lần 2 của các môn giáo vụ sẽ thông báo trên bảng tin giáo vụ trước ngày thi 10 ngày.

Phòng Giáo Vụ

Older Post:
 
You are here: Home FAT 3 Giáo Vụ Lịch Thi FAT3 Cập Nhật Ngày 24-03-2014