Aptech Iboard News

Banner
Chương trình dã ngoại Phan Thiết - Mũi né tháng 3/2014

Last Update: Wednesday, 05 March 2014 10:57 By: FAI IT HCM

TẮM BIỂN MŨI NÉ  –  THƯỞNG THỨC HẢI SẢN

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

(Ngày đi: 22/3/2014 - 23/3/2014)

Xem chi tiết

Older Post:
 
You are here: Home FAT 2 Công Tác Sinh Viên Chương trình dã ngoại Phan Thiết - Mũi né tháng 3/2014