Aptech Iboard News

Banner
Lịch Học FAT3 Cập Nhật Lịch Nghỉ Lễ và Hè

Last Update: Tuesday, 29 April 2014 13:39 By: Nguyễn Văn Đức

 

Lịch Học FAT3 Cập Nhật 29/04/2014

 

Học viên chú ý giải nén file rar xem nội dung lịch học trong từng file có tên tương ứng với lớp học của mình. Download lịch tại đây.

Phòng Giáo Vụ FAT3

Older Post:
 
You are here: Home FAT 3 Giáo Vụ Lịch Học FAT3 Cập Nhật Lịch Nghỉ Lễ và Hè