Aptech Iboard News

Banner
FAT3 Cập Nhật Lịch Học Và Lịch Thi Tháng 10/2014

Last Update: Thursday, 16 October 2014 18:08 By: Nguyễn Văn Đức

FAT3 Cập Nhật Lịch Học và Lịch Thi 16/10/2014

Học viên chú ý giải nén file .rar xem nội dung lịch học trong từng file có tên tương ứng với lớp học của mình. Lịch thi bố trí theo từng sheet tương ứng với học kỳ. Riêng lịch thi ASM(thực hành) lần 2 sẽ dán thông báo trên bảng tin giáo vụ trước ngày thi 10 ngày. Download lịch tại đây.

 

Phòng Giáo Vụ FAT3

Older Post:
 
You are here: Home FAT 3 Giáo Vụ FAT3 Cập Nhật Lịch Học Và Lịch Thi Tháng 10/2014