Aptech Iboard News

Banner
FAT1 & FAT2 - Thông Tin Hỗ Trợ Sinh Viên Học Tập.

Last Update: Wednesday, 20 May 2015 09:21 By: FAI IT HCM

Trung tâm FPT Aptech 2 HCM xin trân trọng thông báo.

Để hỗ trợ các bạn Sinh viên trong suốt quá trình học tập tại trung tâm được tốt nhất, sinh viên không Login vào được CMS, không làm bài tập được, các vấn đề về mạng, kỹ thuật, vân tay và các vấn đề khác liên quan đến quyền lợi trong quá trình học tập của các bạn. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Phòng CTSV/IT để được hỗ trợ và giải quyết.

Thông tin liên hệ:

-      Anh Phong hoặc Anh Bình.

 -     ĐT: 08 39934933.

-      E_Mail: PhongHT@fpt.edu.vn; BinhTT@fpt.edu.vn.

 

 

Phòng CTSV/IT

Older Post:
 
You are here: Home FAT 2 Công Tác Sinh Viên FAT1 & FAT2 - Thông Tin Hỗ Trợ Sinh Viên Học Tập.