Aptech Iboard News

Banner
FAT1 & FAT2 - THÔNG BÁO V/V: HỌC TRẢ NỢ MÔN WIN7 VÀ AJPI&II CHƯƠNG TRÌNH I11.

Last Update: Monday, 21 July 2014 12:04 By: FAI IT HCM

THÔNG BÁO

(V/V: HỌC  TRẢ NỢ MÔN WIN7 VÀ AJPI&II CHƯƠNG TRÌNH I11)

Nhằm giải quyết nhanh chóng việc học và trả nợ cho các bạn sinh viên chương trình i.11 còn đang nợ môn. 

Nhà trường sẽ mở lớp học bổ sung cho tất cả các bạn nợ môn WIN7, chưa học WIN7, và nợ môn AJP1&2. Các lớp học như sau:

-         Lớp học môn AJPI&II: mã lớp, F3-AJP1&2-1408-T0 ngày học 04/08/2014 tại cơ sở 131, Nơ Trang Long, Bình Thạnh.

-         Lớp học WIN7 sẽ có sau khi các bạn đã đóng phí và liên hệ đăng ký  tại phòng CTSV

Vì vậy rất mong những bạn còn trong tình trạng nợ môn, chưa học những môn trên liên hệ phòng CTSV để được hướng dẫn đăng ký trả nợ.Đt: 0839934933.                                                                                                                                                      

Trân trọng!

Phòng CTSV

 

 

Older Post:
 
You are here: Home FAT 2 Công Tác Sinh Viên FAT1 & FAT2 - THÔNG BÁO V/V: HỌC TRẢ NỢ MÔN WIN7 VÀ AJPI&II CHƯƠNG TRÌNH I11.