Aptech Iboard News

Banner
FAT1 & FAT2 - THÔNG BÁO (V/v: Lịch thi ASM lần 2 - update 11/08/2014

Last Update: Monday, 11 August 2014 11:38 By: FAI IT HCM

THÔNG BÁO

V/v Lịch thi ASM lần 2

Kể từ tháng 09/2012 lịch thi ASM lần 2 sẽ thông báo cho các bạn trong vòng từ 7 đến 30 ngày kể từ ngày thi ASM lần 1 bằng cách dán bảng tin và đưa lên CMS. Các bạn theo dõi bảng tin giáo vụ và trên CMS để cập nhật lịch thi của lớp mình cho đúng ngày và đúng giờ. Download

Older Post:
 
You are here: Home FAT 2 Công Tác Sinh Viên FAT1 & FAT2 - THÔNG BÁO (V/v: Lịch thi ASM lần 2 - update 11/08/2014