Aptech Iboard News

Banner
FAT2-THÔNG BÁO (V/v đóng học phí trong tháng 05/2015)

Last Update: Thursday, 14 May 2015 14:19 By: FAI IT HCM
Trung tâm FPT Aptech 2 HCM xin trân trọng thông báo về việc đóng học phí của các sinh viên có tên trong danh sách dưới đây:

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÓNG HỌC PHÍ F2-13-1404-S0_1408-C0_1408-S0_1409-S1_1409-T0.

Nếu quá thời hạn trên, Sinh viên sẽ bị thôi học theo QĐ số 10/2008/QĐTH của Viện và đóng phí nhập học lại sau khi bị thôi học theo QĐ tài chính Sinh viên số 620/QĐ-ĐHFPT của Trường ĐH FPT.

 

Older Post:
 
You are here: Home FAT 2 Công Tác Sinh Viên FAT2-THÔNG BÁO (V/v đóng học phí trong tháng 05/2015)