Aptech Iboard News

Banner

::Giáo Vụ

Thời Khòa Biểu FAT3 Bổ Sung Môn WINDOWS7 Cho Các Lớp I11

Thời Khòa Biểu FAT3 Bổ Sung Môn WINDOWS7 Cho Các Lớp I11

TT FAT3 Thông Báo Lịch Học Mới Của Các Lớp Chương Trình I11 Có Bổ Sung Môn WINDOWS7

  1. F3-10-1208-S1
  2. F3-11-1209-S1
  3. F3-11-1210-T0
  4. F3-11-1212-S1
  5. F3-11-1303-S1

Giáo Vụ FAT3               

 

Last Updated ( Tuesday, 02 April 2013 11:06 )
 

Thời Khóa Biểu FAT3(Cập Nhật Ngày 15/3/2013)

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU TT FAT3

Trung Tâm FAT3 thông báo thời khóa biểu mới cập nhật ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương và ngày lễ 30/4-1/5, các bạn học viên chú ý lịch học

*  Năm 1:

            F3-10-1207-T0

            F3-10-1208-S1

            F3-11-1209-S1

            F3-11-1210-T0

            F3-11-1212-S1

*  Năm 2:

            F3-10-1109-S0

            F3-10-1110-S0

            F3-10-1112-T0

            F3-10-1203-T0

                                                                                                                                                                                     TT FAT3

 

Last Updated ( Friday, 15 March 2013 14:35 )
   

Thoi Khoa Bieu FAT3( 15/09/2012)

* Year 1

- F3-11-1210-T0

- F3-11-1209-S1

- F3-10-1208-S1

- F3-10-1207-T0

- F3-10-1206-S0

- F3-10-1203-T0

- F3-10-1112-T0

* Year 2:

- F3-10-1110-S0

- F3-10-1109-S0

- F3-10-1108-S1

- F5-10-1106-T1

- F3-10-1103-T0

 

Last Updated ( Monday, 01 October 2012 17:48 )
 

Schedules-FAT3 Cap Nhat Lich Thang 6/2012

Schedules-FAT3 mới cập nhật lịch tháng 6/2012

Last Updated ( Monday, 11 June 2012 11:24 )
 
Page 2 of 3
You are here: Home