Aptech Iboard News

Banner

::Giáo Vụ

FAT1 & FAT2 - Thông báo đóng học phí phí tháng 10/2014

Trung tâm FPT Aptech 2 HCM xin trân trọng thông báo về việc đóng học phí tháng 10/2014.
Nếu quá thời hạn trên, Sinh viên sẽ bị thôi học theo QĐ số 10/2008/QĐTH của Viện và đóng phí nhập học lại sau khi bị thôi học theo QĐ tài chính Sinh viên số 620/QĐ-ĐHFPT của Trường ĐH FPT.
Last Updated ( Wednesday, 15 October 2014 14:13 )
 

FAT1 & FAT2 - THÔNG BÁO (V/v: Lịch thi ASM lần 2 - update 19/08/2014)

THÔNG BÁO

V/v Lịch thi ASM lần 2

Kể từ tháng 09/2012 lịch thi ASM lần 2 sẽ thông báo cho các bạn trong vòng từ 7 đến 30 ngày kể từ ngày thi ASM lần 1 bằng cách dán bảng tin và đưa lên CMS. Các bạn theo dõi bảng tin giáo vụ và trên CMS để cập nhật lịch thi của lớp mình cho đúng ngày và đúng giờ. Download

Last Updated ( Tuesday, 19 August 2014 11:03 )
 

FAT1 & FAT2 - THÔNG BÁO (V/v: Lịch thi ASM lần 2 - update 26/07/2014

THÔNG BÁO

V/v Lịch thi ASM lần 2

Kể từ tháng 09/2012 lịch thi ASM lần 2 sẽ thông báo cho các bạn trong vòng từ 7 đến 30 ngày kể từ ngày thi ASM lần 1 bằng cách dán bảng tin và đưa lên CMS. Các bạn theo dõi bảng tin giáo vụ và trên CMS để cập nhật lịch thi của lớp mình cho đúng ngày và đúng giờ. Download

Last Updated ( Saturday, 26 July 2014 10:21 )
 

FAT1 & FAT2 - Thông báo đóng học phí tháng 07/2014 - Lớp F2-13-1311-S1

Trung tâm FPT Aptech 2 HCM xin trân trọng thông báo về việc đóng học phí tháng 06/2014.
Nếu quá thời hạn trên, Sinh viên sẽ bị thôi học theo QĐ số 10/2008/QĐTH của Viện và đóng phí nhập học lại sau khi bị thôi học theo QĐ tài chính Sinh viên số 620/QĐ-ĐHFPT của Trường ĐH FPT.

 

Last Updated ( Monday, 07 July 2014 15:20 )
 

FAT1 & FAT2 - THÔNG BÁO (V/v: Lịch thi ASM lần 2 - update 04/07/2014

THÔNG BÁO

V/v Lịch thi ASM lần 2

Kể từ tháng 09/2012 lịch thi ASM lần 2 sẽ thông báo cho các bạn trong vòng từ 7 đến 30 ngày kể từ ngày thi ASM lần 1 bằng cách dán bảng tin và đưa lên CMS. Các bạn theo dõi bảng tin giáo vụ và trên CMS để cập nhật lịch thi của lớp mình cho đúng ngày và đúng giờ. Download

Last Updated ( Friday, 04 July 2014 16:26 )
 

FAT1 & FAT2 - Thông báo đóng học phí tháng 05/2014 - Lớp F2-13-1402-T1 - F2-11-1304-T0

Trung tâm FPT Aptech 2 HCM xin trân trọng thông báo về việc đóng học phí tháng 06/2014.

F2-11-1304-T0

Nếu quá thời hạn trên, Sinh viên sẽ bị thôi học theo QĐ số 10/2008/QĐTH của Viện và đóng phí nhập học lại sau khi bị thôi học theo QĐ tài chính Sinh viên số 620/QĐ-ĐHFPT của Trường ĐH FPT.

 

 

Last Updated ( Tuesday, 17 June 2014 14:16 )
 

FAT1 & FAT2 - THÔNG BÁO (V/v: Lịch thi ASM lần 2 - update 29/05/2014

THÔNG BÁO

V/v Lịch thi ASM lần 2

Kể từ tháng 09/2012 lịch thi ASM lần 2 sẽ thông báo cho các bạn trong vòng từ 7 đến 30 ngày kể từ ngày thi ASM lần 1 bằng cách dán bảng tin và đưa lên CMS. Các bạn theo dõi bảng tin giáo vụ và trên CMS để cập nhật lịch thi của lớp mình cho đúng ngày và đúng giờ. Download

Last Updated ( Thursday, 29 May 2014 09:36 )
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 14
You are here: Home FAT 2 Giáo Vụ