Aptech Iboard News

Banner

::Giáo Vụ

TÀI VỤ - THƯ VIỆN THÔNG BÁO

TÀI VỤ - THƯ VIỆN THÔNG BÁO

BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 02.05.2012THEO QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THƯ VIỆN SỐ 31/2012/QD-FAI ( CÓ DÁN TẠI BẢNG TIN TÀI VỤ- THƯ VIỆN).

ĐIỀU 6:

ĐỐI VỚI TÀI LIỆU HỌC TẬP:

  1. MỖI SINH VIÊN ĐƯỢC MƯỢN 1 BỘ TÀI LIỆU HỌC TẬP DÙNG TRONG HỌC KỲ HIỆN TẠI TRƯỚC KHI HỌC KỲ ĐÓ BẮT ĐẦU.

THỜI HẠN TRẢ:

  • ĐỐI VỚI HK1,2,3: TRẢ TRƯỚC KHI HỌC KỲ MỚI BẮT ĐẦU (THỜI HẠN ĐƯỢC THÔNG BÁO KÈM VỚI THƯ THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ VÀ CÓ DÁN TẠI BẢNG TIN TÀI VỤ - THƯ VIỆN)
  • ĐỐI VỚI HỌC KỲ 4: 2 NGÀY LÀM VIỆC SAU KHI HOÀN TẤT MÔN THI CUỐI CÙNG.
  • TRƯỜNG HỢP SINH VIÊN HỌC LẠI MÔN HOẶC THI LẦN 2:
    • ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC LẠI MÔN: ĐƯỢC MƯỢN THEO MÔN HỌC HỌC LẠI SAU KHI HOÀN TẤT THỦ TỤC HỌC LẠI (ĐÃ ĐÓNG PHÍ HỌC LẠI VÀ ĐƯỢC GIÁO VỤ XẾP LỚP HỌC LẠI).

THỜI HẠN TRẢ: 2 NGÀY LÀM VIỆC SAU KHI HOÀN TẤT MÔN THI.

  • ĐỐI VỚI SINH VIÊN THI LẦN 2: ĐƯỢC MƯỢN THEO MÔN THI LẦN 2

THỜI HẠN TRẢ: 2 NGÀY LÀM VIỆC SAU KHI HOÀN TẤT MÔN THI.

LƯU Ý:

  • SINH VIÊN TẠM NGƯNG, HỌC LẠI HOẶC THI LẠI VẪN PHẢI TRẢ SÁCH THEO THỜI HẠN QUI ĐỊNH VÀ MƯỢN LẠI SÁCH CHO KỲ THI LẦN SAU (KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý GIỮ SÁCH LẠI MÀ KHÔNG BÁO CHO THƯ VIỆN).
  • THƯ VIỆN CHỈ CHO MƯỢN SÁCH THEO QUI ĐỊNH TRÊN VÀ KHÔNG GIẢI QUYẾT CÁC TRƯỜNG HỢP MƯỢN SÁCH KHÁC

 

 

  • PHÍ PHẠT TRẢ CHẬM:

+ SINH VIÊN TRẢ CHẬM SÁCH THƯ VIỆN PHẢI NỘP PHÍ TRẢ CHẬM 5000 đồng/ NGÀY TÍNH TỪ NGÀY ĐÁO HẠN ĐẾN NGÀY TRẢ THỰC TẾ (GỒM CẢ NGÀY NGHỈ, LỄ).

SINH VIÊN TRẢ CHẬM TRÊN 30 NGÀY NGOÀI PHÍ TRẢ CHẬM SẼ PHẢI NỘP PHẠT BỔ SUNG MỘT KHOẢN BẰNG GIÁ BÌA SÁCH.

+  SINH VIÊN LÀM MẤT SÁCH MƯỢN THƯ VIỆN HOẶC LÀM RÁCH, MẤT TRANG,… PHẢI BỒI THƯỜNG GIÁ TRỊ BẰNG GIÁ TRỊ BAN ĐẦU CUỐN SÁCH ĐÓ, ĐỒNG THỜI PHẢI NỘP PHÍ TRẢ CHẬM (NẾU CÓ).

+ KHOẢN PHẠT TRẢ CHẬM SÁCH TỐI ĐA BẰNG GIÁ TRỊ QUYỂN SÁCH.

TÀI VỤ THÔNG BÁO MỚI VỀ VIỆC THU CÁC KHOẢN HỌC PHÍ, PHÍ,… NHƯ SAU:

BẮT ĐẦU TỪ THÁNG 09.2012, TRƯỜNG FPT ARENA SẼ THU CÁC KHOẢN HỌC PHÍ, PHÍ, … BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN, KHÔNG THU TIỀN MẶT (MỌI CHI TIẾT SINH VIÊN XEM TẠI BẢNG TIN TÀI VỤ - THƯ VIỆN HOẶC CÓ THỂ LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI PHÒNG TÀI VỤ (SĐT: 08.62.935.106).

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN:

SỐ TK: 0331003732531

TÊN TÀI KHOẢN: VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ FPT TPHCM

ĐỊA CHỊ: SỐ 7 NAM QUỐC CANG, P.PHẠM NGŨ LÃO, Q.1

NGÂN HÀNG: NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BẾN THÀNH

LƯU Ý: NỘI DUNG GHI RÕ

TÊN SINH VIÊN:…………………….

ĐỊA CHỈ: TRƯỜNG FPT AREN 1

NỘI DUNG NỘP:………………………

SINH VIÊN CÓ THỂ XEM FORM MẪU TẠI BẢNG TIN TÀI VỤ - THƯ VIỆN

Last Updated ( Monday, 10 September 2012 09:13 )
 
You are here: Home FAN 1 Giáo Vụ