Aptech Iboard News

Banner

::Thông Báo

Hướng dẫn đăng nhập Ebook

Hướng dẫn đăng nhập Ebook Skillking - Jetking:

1. FPT Skillking

2. FPT Jetking

Hướng dẫn đăng nhập Ebook Aptech - Arena:

1.Đăng nhập

2.Download

Last Updated ( Sunday, 14 March 2021 22:43 )
 

Hướng dẫn thi trên Skillking.co

Hướng dẫn thi trên Skillking.co

1. HƯỚNG DẪN THI KẾT THÚC NĂM(Skillking)

Last Updated ( Sunday, 14 March 2021 22:07 )
 

Hướng dẫn thi trên jetking.co

Hướng dẫn thi trên jetking.co

1. HƯỚNG DẪN THI KẾT THÚC NĂM

Last Updated ( Sunday, 14 March 2021 22:05 )
 

Hướng dẫn thi trên CMS (Jetking và Skillking)

Hướng dẫn thi trên CMS (Jetking và Skillking)

1. Hướng dẫn thi CMS

Last Updated ( Sunday, 14 March 2021 22:04 )
 

SEMINAR - NÂNG CAO KIẾN THỨC C

SEMINAR - NÂNG CAO KIẾN THỨC C

Last Updated ( Wednesday, 05 September 2012 17:19 )
 

QUYẾT ĐỊNH ( V/v Lịch nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2012 )

QUYẾT ĐỊNH CỦA VIỆN TRƯỞNG
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ FPT TPHCM
( V/v Lịch nghỉ ngày Giỗ Tỗ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2012)
iỗ Tổ Hùng Vương: Nghỉ Thứ Bảy ngày 31/3/20, 30/4 và 1/5: Nghỉ Thứ hai ngày 30/4/2012 và Thứ ba ngày 1/5/2012, Thứ Tư ngày 2/5/2012 Viện hoạt động lại bình thườQUYẾT ĐỊNH CỦA VIỆN TRƯỞNG
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ FPT TPHCM
( V/v Lịch nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2012 )

1, Giỗ Tổ Hùng Vương: Nghỉ Thứ Bảy ngày 31/3/2012

2, Ngày 30/4 và 1/5: Nghỉ Thứ hai ngày 30/4/2012 và Thứ ba ngày 1/5/2012, Thứ Tư ngày 2/5/2012 Viện hoạt động lại bình thường 

Read more ...

Last Updated ( Thursday, 29 March 2012 09:39 )
 

Đã hoàn tất cập nhật CMS - Vui lòng làm theo hướng dẫn truy cập CMS giao diện mới

HƯỚNG DẪN

Khi vào trang chủ CMS sẽ có giao diện như sau: 
 
Last Updated ( Monday, 12 December 2011 15:44 )
 
You are here: Home ICT Thông báo